terminal

  • IMG_20170517_090630
  • IMG_20170304_143229
  • IMG_20170517_090630
  • IMG_20170304_143229

TERMINAL 1 Aerodrom Nikola Tesla
W.D. Concord West

Prilikom rekonstrukcije i povećanja kapaciteta Terminala 1 Aerodroma Nikola Tesla Beograd, FORING je bio angažovan na izradi dodatnih check-in šaltera, kao i na postavljanju novih elemenata u enterijeru, od kojih je jedan staklena ograda galerije Terminala.

TERMINAL 1 Aerodrom Nikola Tesla
W.D. Concord West

Prilikom rekonstrukcije i povećanja kapaciteta Terminala 1 Aerodroma Nikola Tesla Beograd, FORING je bio angažovan na izradi dodatnih check-in šaltera, kao i na postavljanju novih elemenata u enterijeru, od kojih je jedan staklena ograda galerije Terminala.