splav

  • image-0-02-05-4cac584ed5da941cfc784f1936505b0c932253d371c01c63cc363a056b2d8523-V
  • image 0 02 05 7cbf3ae1d28b047f0612e69cfe83402c08188503489ac0b0d6e9cb7c93e30f29 V
  • image-0-02-05-7508f3db70bd41963d1dad5473b92a3e4cbd97e666bd818fa6b30dfe15809bd3-V
  • image-0-02-05-4cac584ed5da941cfc784f1936505b0c932253d371c01c63cc363a056b2d8523-V
  • image 0 02 05 7cbf3ae1d28b047f0612e69cfe83402c08188503489ac0b0d6e9cb7c93e30f29 V
  • image-0-02-05-7508f3db70bd41963d1dad5473b92a3e4cbd97e666bd818fa6b30dfe15809bd3-V

SPLAV NA SAVI Zoran Popović
W.D. Concord West

Tokom decembra 2016. godine, FORING je radio na izvođenju čelične konstrukcije ovog splava – kuće na vodi. Ovaj projekat predstavljao je izazov za naše inženjere kako zbog svoje namene i lokacije, tako i zbog vremenskih prilika u kojima su se odvijali radovi.

SPLAV NA SAVI Zoran Popović
W.D. Concord West

Tokom decembra 2016. godine, FORING je radio na izvođenju čelične konstrukcije ovog splava – kuće na vodi. Ovaj projekat predstavljao je izazov za naše inženjere kako zbog svoje namene i lokacije, tako i zbog vremenskih prilika u kojima su se odvijali radovi.