SERVOTEH 01

  • Servoteh montaža
  • Servoteh unutra
  • Servoteh spolja
  • Servoteh montaža
  • Servoteh unutra
  • Servoteh spolja

Proizvodna hala SERVOTEH 01 Servoteh d.o.o.

Krajem 2017. godine radili smo projektovanje nove hale SERVOTEH, koja se nadovezuje na postojeću. U pitanju je hala sa kranskom stazom za kran nosivosti 10t.

Proizvodna hala SERVOTEH 01 Servoteh d.o.o.

Krajem 2017. godine radili smo projektovanje nove hale SERVOTEH, koja se nadovezuje na postojeću. U pitanju je hala sa kranskom stazom za kran nosivosti 10t.