lilly it

  • LILLY IT 01
  • LILLY IT 02
  • LILLY IT 02
  • LILLY IT 04
  • LILLY IT 01
  • LILLY IT 02
  • LILLY IT 02
  • LILLY IT 04

POSLOVNI OBJEKAT ZA IT KOMPANIJE LILLY DROGERIE
W.D. CONCORD WEST

Tokom 2016. godine sarađivali smo sa kompanijom Lilly Drogerie na daptaciji njihovog poslovnog prostora za potrebe firme koja se bavi informatičkim tehnologijama.

POSLOVNI OBJEKAT
ZA IT KOMPANIJE
LILLY DROGERIE
W.D. CONCORD WEST

Tokom 2016. godine sarađivali smo sa kompanijom Lilly Drogerie na daptaciji njihovog poslovnog prostora za potrebe firme koja se bavi informatičkim tehnologijama.