kamionska

  • edf
  • IMG-3821f5b541fbf9493779b659aadb6b69-V
  • dav
  • edf
  • edf
  • IMG-3821f5b541fbf9493779b659aadb6b69-V
  • dav
  • edf

KAMIONSKA NADSTREŠNICA DAILY EXPRESS (kompleks Janko Lisjak)
W.D. Concord West d.o.o.

Jedan od najznačajnijih poslova naše firme u prethodnoj godini bilo je projektovanje i izvođenje kamionske nadstrešnice za potrebe proširenja kapaciteta novog sedišta firme DAILY EXPRESS (YU-PD EXPRESS, kompleks Janko Lisjak). Sama nadstrešnica ima bruto razvijenu građevinsku površinu (BRGP) P=1500m2, raspon glavnih nosača od l=26m, a količina ugrađenog čelika iznosi 52t.

KAMIONSKA NADSTREŠNICA
DAILY EXPRESS
(kompleks Janko Lisjak)
W.D. Concord West d.o.o.

Jedan od najznačajnijih poslova naše firme u prethodnoj godini bilo je projektovanje i izvođenje kamionske nadstrešnice za potrebe proširenja kapaciteta novog sedišta firme DAILY EXPRESS (YU-PD EXPRESS, kompleks Janko Lisjak). Sama nadstrešnica ima bruto razvijenu građevinsku površinu (BRGP) P=1500m2, raspon glavnih nosača od l=26m, a količina ugrađenog čelika iznosi 52t.