air serbia

  • 2x3.85x1.00 m
  • 10.0x1.9 m
  • IMG_6638
  • 2x3.85x1.00 m
  • 10.0x1.9 m
  • IMG_6638

REKLAMNI PANOI AIR SERBIA
ELITAS

Tokom 2015. godine uradili smo projekat čelične konstrukcije i izradili i montirali potkonstrukciju reklamnih panoa na zgradi AIR SERBIA na Novom Beogradu.

REKLAMNI PANOI AIR SERBIA
ELITAS

Tokom 2015. godine uradili smo projekat čelične konstrukcije i izradili i montirali potkonstrukciju reklamnih panoa na zgradi AIR SERBIA na Novom Beogradu.